Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2018-10-02 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacji projektów „Dobrze(ń) być aktywnym”, „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-09-18 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 – Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Miasto Rybnik2018-09-13 15:00:00POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH POCHODZĄCYCH ZE SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Miasto Rybnik2018-09-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Województwo małopolskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń2018-10-01 23:55:00KONKURS NR 40: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie wpierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA
Województwo mazowieckie

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja